Jag gillar mina arbetsuppgifter här på Stratsys, det är alltid full fart och den ena dagen är inte den andra lik!

I mitt jobb som testare planerar och utför jag test för att kvalitetssäkra utvecklingen av produkten. Det innebär bland annat att jag verifierar att systemet lever upp till de uttalade och icke uttalade krav som har ställs på våra produkter, rapporterar in brister till utvecklarna och förmedlar status till produktägarna.

När man jobbar som testare samarbetar man med många olika personer så som utvecklare, support, konsulter och kunder. Det är väldigt intressant att se hur olika människor uppfattar ett system. Man måste vara lyhörd för allas åsikter och ibland förklara varför systemet fungerar som det gör, men även ta emot synpunkter som kan leda till att vi får en bättre produkt, vilket är vårt gemensamma mål!

anders.bjelkfeldt@stratsys.se

Jobbar du redan på Stratsys?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

  • Admir Jusufovic
  • Alexander Wigert
  • Amanda Eldering
  • Amanda Hedlund
  • Amelie Björnman
  • Anders Bjelkfeldt
  • Anders Feldt
  • Anders Hjalmarsson
  • Anders Klintelius
  • Andreas Brandin
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor